Kỹ thuật nuôi tôm

CHẶN NGUỒN GỐC SINH RA NO2, NH3/NH4+ TRONG NUÔI TÔM, CÁ VÀ CÁC VẬT NUÔI THỦY SẢN KHÁC VỚI STC CLEAN

CHẶN NGUỒN GỐC SINH RA NO2, NH3/NH4+ TRONG NUÔI TÔM, CÁ VÀ CÁC VẬT NUÔI THỦY SẢN KHÁC VỚI STC CLEAN

NH3, NO2 là các khí độc. Khi đủ lớn, chúng sẽ trở thành 1 trong 3 nguyên nhân chính gây độc làm chết tôm, cá và các đ...

GÂY THỨC ĂN TỰ NHIÊN - MEN VI SINH SỐNG STC FLOCK

GÂY THỨC ĂN TỰ NHIÊN - MEN VI SINH SỐNG STC FLOCK

Thức ăn tự nhiên có vai trò rất lớn trong nuôi tôm, cá, ếch lươn và động vật nuôi thủy sản. Ao nuôi  có xuất hiệ...

QUI TRÌNH NUÔI TÔM STC A1 - SIÊU THÂM CANH - SÔNG TRONG AO

QUI TRÌNH NUÔI TÔM STC A1 - SIÊU THÂM CANH - SÔNG TRONG AO

Quy trình nuôi STC A1 là quy trình sử dụng 100% thức ăn công nghiệp, nuôi tôm ao lót bạt 100%, mật độ cao được c...

QUY TRÌNH NUÔI TÔM STC A3 - SÔNG TRONG AO

QUY TRÌNH NUÔI TÔM STC A3 - SÔNG TRONG AO

Ứng dụng dòng chảy trong nuôi tôm giúp người nuôi ngừa rủi ro, nâng mật độ nuôi vì dòng chảy giúp trao đổi chất và xử...

BỌ GẠO BÁM TRÊN TÔM SÚ

BỌ GẠO BÁM TRÊN TÔM SÚ

Bọ gạo trên tôm sú mà người dân thường gọi khác hoàn toàn “bọ gạo trên cá”. Chúng thuộc động vật giáp sát hay nhóm ng...

Đăng kí nhận tin