Kỹ thuật nuôi tôm

MEN TIÊU HÓA

MEN TIÊU HÓA

Hai thuật ngữ “men vi sinh tiêu hóa” và “men tiêu hóa” thường bị nhầm lẫn nhưng khi thường đề cập đến cho&n...

QUY TRÌNH NUÔI TÔM STC A2 - NUÔI TÔM THẺ, SÚ CÔNG NGHIỆP AO ĐẤT, LÓT BẠT BỜ

QUY TRÌNH NUÔI TÔM STC A2 - NUÔI TÔM THẺ, SÚ CÔNG NGHIỆP AO ĐẤT, LÓT BẠT BỜ

Đây là quy trình sử dụng 100% thức ăn công nghiệp, nuôi tôm ao đất, ao đất lót bạt bờ, hay lót lưới đáy, mật độ nuôi ...

CÁCH SỬ DỤNG MEN VI SINH KẾT HỢP YUCCA

CÁCH SỬ DỤNG MEN VI SINH KẾT HỢP YUCCA

Nuôi tôm, cá, ếch, lươn...khi phân thải ra gây ô nhiễm tầng đáy, làm đáy ao đen, cũng như sinh ra khí độc NH3, H2S là...

MEN VI SINH

MEN VI SINH

Hơn 20 năm trước, trong ngành thủy sản nói chung và ngành nuôi tôm nói riêng, cụm từ “vi sinh” hay “men vi sinh” thật...

CHẶN NGUỒN GỐC SINH RA NO2, NH3/NH4+ TRONG NUÔI TÔM, CÁ VÀ CÁC VẬT NUÔI THỦY SẢN KHÁC VỚI STC CLEAN

CHẶN NGUỒN GỐC SINH RA NO2, NH3/NH4+ TRONG NUÔI TÔM, CÁ VÀ CÁC VẬT NUÔI THỦY SẢN KHÁC VỚI STC CLEAN

NH3, NO2 là các khí độc. Khi đủ lớn, chúng sẽ trở thành 1 trong 3 nguyên nhân chính gây độc làm chết tôm, cá và các đ...

Đăng kí nhận tin