Kỹ thuật nuôi Cá Ếch Lươn

LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC VI SINH ĐÃ VÀO ĐƯỜNG RUỘT CỦA TÔM, CÁ, ẾCH, LƯƠN ?

LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC VI SINH ĐÃ VÀO ĐƯỜNG RUỘT CỦA TÔM, CÁ, ẾCH, LƯƠN ?

Việc cho vi sinh vào thức ăn cũng rất quan trọng. Do thức ăn đi thẳng vào đường ruột tôm, cá, ếch, lươn và ...

TẠI SAO NUÔI TÔM, CÁ NÊN PHÒNG BỆNH HAY HƠN TRỊ BỆNH?

TẠI SAO NUÔI TÔM, CÁ NÊN PHÒNG BỆNH HAY HƠN TRỊ BỆNH?

Từ xưa đến nay, chúng ta thường nghe nhắc đến câu tục ngữ  “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, đây là câu tục ngữ thể hi...

Đăng kí nhận tin